Addressing Predator Behaviour.

Uitnodiging voor alle ACA Meetings.

Zaproszenie na wszystkie spotkania DDA.

 

Invitation for all ACA participants.

 

Het definitieve ontwerp van de APB-tentkaart is geplaatst op de website van de APB-opslagplaats op https://acawso.org/2019/09/14/apb-review-of-final-draft-scheduled/

Wij nodigen alle ACA-leden uit om op zaterdag 21 september van 12:30 tot 14:00 EDT met ons mee te doen! Deze oproep wordt gedaan via ZOOM. Word lid van de URL: https://zoom.us/j/589205475

Lees het concept a.u.b. voor de bijeenkomst door zodat u met opmerkingen en vragen kunt komen!

 

 

The final draft for the APB tent card has been posted on the APB repository page at https://acawso.org/2019/09/14/apb-review-of-final-draft-scheduled/

All ACA members are welcome to join us for a final fellowship wide Town Hall call to review the final draft of the APB Tent Card on Saturday, September 21, from 12:30 pm to 2 pm EDT! This call will be held via ZOOM. Join URL: https://zoom.us/j/589205475.

Please be sure to review the posted concept prior to the meeting-call, so that you may come prepared with comments and questions!

 

 

Ostateczny projekt karty namiotowej APB został zamieszczony na stronie repozytorium APB pod adresem https://acawso.org/2019/09/14/apb-review-of-final-draft-scheduled/

Wszystkich członków ACA zapraszamy do przyłączenia się do nas w sobotę, 21 września, w godzinach od 12:30 do 14:00 EDT! Wezwanie to odbędzie się za pośrednictwem ZOOM. Dołącz do adresu URL: https://zoom.us/j/589205475.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną koncepcją przed spotkaniem-wezwaniem, abyś mógł przyjść przygotowany z komentarzami i pytaniami!

 

Przetłumaczono przy pomocy DeepL.com