Intergroepvergadering ACA Nederland

 

 

Notulen 23 maart 2019

 

 

13:30 – 16:30

 

 

Bouman Antesgebouw Rotterdam.

 

 

Margaret is voorzitter, Anouk notuleert.

 

Openen met het unity prayer en het lezen van ‘commitment to service, p 601.

 

Rondje groepen :

 

Anouk, zondagavond Amsterdam : Er zijn meestal 9 a 10 personen. De groep heeft afgedragen aan de intergroep.

Nanda, Den Haag zaterdag : ca 10 personen. Elke maand is er businessmeeting. Er is een tweede groep gestart op de woensdag. Deze groep heeft nog geen aparte serviceposities

Brigitte, gaat naar Den Bosch en Antwerpen : Antwerpen bestaat uit ca 7 personen en de groep is financieel gezond.

Mary, Eindhoven zaterdag : De groep gaat goed, 5-7 vaste leden De groep is financieel gezond en heeft ook geld afgedragen. Er is een open dag geweest waar 20 mensen zijn geweest.

Marc, woensdagavondmeeting Amsterdam : Er is een werkgroep. De groep draait financieel goed. De donderdagavond is onzekerder en heeft steun nodig. De zaterdag gaat goed. De meeting groeit. Er zijn 6 tot 12 mensen.

Declan, dinsdagavond Amsterdam : Het gaat heel goed, financieel ok, een afdracht volgt evt later.

Jason, literatuur.

Arjan, Den Bosch woensdag : Er zijn 2 vaste leden en 3 wisselende. Er is een nieuwe groep op zondag in Den Bosch. Op dezelfde tijd als de vorige. Skype loopt goed.

Lianne, komt met Margaret mee

Margaret Rotterdam : De meeting groeit en gaat goed. We zullen ook snel doneren.

 

Notulen : goedgekeurd.

 

 

Vertaalcommissie Marc. Er zijn veel vertalingen klaar en ze moeten nu door de groepen goedgekeurd worden. De secretaris zendt de vertalingen naar alle groepen. Zij kunnen op- of aanmerkingen sturen naar Marcs emailadres. Als er geen commentaar komt, worden de vertalingen stilzwijgend akkoord bevonden. Marc wil graag verder werken aan het vertalen van een van de boeken, hetzij het BRB, hetzij het SWB. Het printen van boeken is duur en je moet er minimaal 500 printen. Voor het SWB zou dat op 3500 euro uitkomen. Voor 500 stuks BRB 4000 a 5000 euro. Er ontstaat een discussie. We zitten behoorlijk krap bij kas momenteel. Wel zullen er inkomsten van de retreat aankomen en ook inkomsten uit literatuurverkoop. Van events is het de bedoeling dat het snel self-supporting gaat worden. Mary stemt voor het BRB printen, omdat het de baistekst is en 3 in 1…Marc oppert dat het SWB waarschijnlijk het meest winstgevend is. In andere fellowships in Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden is de fellowship enorm gegroeid toen het SWB beschikbaar werd in de eigen taal.  Er hoeft niet vandaag over gestemd te worden. Wat willen de groepen ?

 

Secretaris Anouk. Heeft niet veel te rapporteren

 

Evenementen Mary. Zie verslag.

 

We komen bij de funkties. De funktie van webmaster komt binnenkort vrij. Arjan stelt zichzelf beschikbaar. Er wordt over gepraat. Marc zegt dat hij de websitepersoon van de WSO kent. We zouden dezelfde templates kunnen gebruiken. WSO heeft wordpress…Mary geeft aan dat Dorien het misschien ook wil doen, maar ze is er vandaag niet. Wellicht is de funktie door 2 personen te vervullen of kunnen ze samenwerken. Mary geeft aan dat het voor een webpersoon erg belangrijk is de stappen en de tradities te kennen. Marc geeft aan dat Arjan erg goed is met computers en dat hij eventueel bereid zou zijn servicesponsor te zijn. Ook zou het een mogelijkheid kunnen zijn om een niet-ACA-er te vragen voor de website. Marc weet er een.

Er wordt gestemd en er wordt unaniem voor Arjan gestemd.

 

Dan zijn er nog 2 andere service-posities open. Die van de Europese commissie ( dit is een hele tamme funktie, waarbij 1 x per maand een vergadering moet worden bijgewoond.) en de Public Information. Anouk gaat nakijken wat deze funktie precies inhoudt en wat de taken zijn. Public Information kan ook door een groepje gedaan worden.

Dan nog een 3e funktie, nl Skype back-up host, maar dit is op het moment minder van toepassing, nu we meestal live meetings hebben…Doch is het een oplossing voor mensen die er toch bij willen zijn, maar niet live kunnen…

 

Volgende vraag : sturen we een afgevaardigde naar de WSO in Zweden ? Marc is ervoor. Het is maar 9 uur met de auto. We hebben als intergroep stemrecht. Je kan ook per telefoon participeren, dan moet je je vóór 31 maar registreren. Het is wel saai, je moet dan 2 dagen aan de telefoon blijven. Declan is eventueel geinteresseerd om te gaan. Mary suggesteert dat de persoon wel echt ervaren moet zijn. Er wordt gestemd : willen we een afgevaardigde ? De meerderheid is tegen.

 

Jason komt aan het woord met wat ideeen omtrent de literatuur. Het voornaamste idee is om een aparte literatuuraccount aan te maken, zodat de literatuur eigenlijk los komt te staan van de rest van de financien. Ook eventueel een betalingssysteem zoals ‘transferwise’, zodat dat makkelijk overgedragen kan worden als er weer een nieuwe literatuurpersoon komt. Het is onhandig en onwenselijk dat de betalingen nu nog met een persoonlijke creditcard worden gedaan. We nemen dit mee als agendapunt voor de volgende keer.

 

Dan hebben we het nog even over de bank. Er is gedoe met de ING en we willen wellicht overstappen naar een andere bank. We stemmen en geven Bonnie een volmacht om over te stappen naar een andere bank. ( Dit is na enige vergelijking toch niet handig gebleken, daar de ING de enige bank is die ons als stichting accepteert. Bij praktisch alle overigen wordt een KvK-registratie gevraagd )

 

De volgende Intergroepvergadering zal zijn op 11 mei in Den Bosch van 12:00 – 15:00 uur. Meerdere Intergroepleden zouden ook graag een pauze zien in deze vergadering.

 

Vriendelijke groet,