Hallo mede reizigers,

Als nog altijd in dienst zijnde tijdelijk verkozen EC landvertegenwoordiger voor onze Intergroep is er een nieuw urgent agenda punt voor onze aanstaande Intergoep wat uitvoerig in alle groepen besproken hoort te worden.
Ik heb tijdens mijn bezoek aan de AWC in Malmö met de nieuwe WSO voorzitter, oude WSO voorzitter, de nieuwe WSO penningmeester, voorzitter WSO literatuur, vicevoorzitter WSO literatuur en de voorzitter van het Europese Comité gepraat over een nieuwe dienstverleningsstructuur voor Europa. 
Dit is gedaan met alle Europese landvertegenwoordigers. 

De WSO en de huidige EC staan open voor nieuwe mogelijkheden, voor een EC of een Regio Europa. Dit doordat de huidig opgezette EC volgend jaar een nieuwe voorzitter krijgt en omdat de WSO graag heeft dat er fellows die de 12 ACA stappen hebben doorlopen en actieve dienstverlening doen op te nemen in een nieuwe dienstverleningsstructuur als Trustee voor Europa.
De huidige EC en daardoor ook de WSO, schiet te kort in de hulp en dienstverlening aan Europa door de snelle groei van ACA in Europa. 

De WSO door middel van een nieuw op te zetten EC, Regio Europa of Europees Dienstverleningsorgaan, wil graag nieuwe inbreng vanuit alle landen hebben. Om aan een nieuw model van dienstverlening te kunnen werken. Zodat de WSO via een nieuwe EC, Regio Europa of  Europees Dienstverleningsorgaan beter of verbeterd de fellowship in Europa om beter traditie 5 te kunnen uitvoeren. 
 • Hoe kan de WSO door middel van een nieuw op te zetten EC, Regio Europa of Europees Dienstverleningsorgaan hun dienstverlening aan Europa verbeteren.      
De vraag die aan mij werd gesteld is hoe zie jij dat voor Nederland en België? 
 
Deze vraag kan beter worden veranderd in: 
 1. Wat kan onze intergroep gebruiken van de WSO om onze groepen beter van dienst te kunnen zijn. 
 2. Welke hulp kan elke groep gebruiken van onze intergroep en van de WSO om hun fellows beter te kunnen dienen?
Op 27 en 28 juli in Minsk Wit-Rusland of officieel de Republiek Belarus wordt er met spoed een Europese conventie georganiseerd om dit gestalte te geven. Naast dit zullen er ook vele workshops en speciale meetings worden georganiseerd voor alle fellows die voor hun persoonlijk herstel gaan. 

Er worden nu allerlei kanalen geopend open voor discussie om een nieuwe op te zetten EC, Regio Europa of Europees Dienstverleningsorgaan op te kunnen richten.
Ik ben onder andere met de Zweedse, Deense, Zwitserse en Duitse landenvertegenwoordiger platforms aan oprichten waar dit besproken kan worden.

Wat al gevallen is tijdens de discussie zijn:
 • sponsors
 • service sponsors
 • workshops over bv: stap 4, stap 10 stap 11, innerlijk kind,   etc
 • mede reizigers
 • extra literatuur
 • Hoe kun je het herstel verbeteren
 • Hoe kun je je groep versterken
 • Hoe kun je groep laten groeien
 • Hoe kun je de dienstverlening voor je groep versterken
 • Hoe kun je de intergroep beter kunnen laten functioneren
 • Aanstellen van nieuwe WSO EC Turstees
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat je thuis meeting veilig blijft
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat negatieve fellows niet de overhand krijgen in de meeting en de meeting onveilig gaan maken. 
 • Hoe kun je betweterige oldimers weer laten richten op traditie 5  
 
Deze vragen zijn natuurlijk voor onze fellowship ook zeer van belang.

Dit wil ik uitvoerig gaan bespreken tijdens onze aanstaande intergroep van 11 mei te 
 • Den Bosch  
  Ismushuis
  Brede Haven 26
  5211 TL 's-Hertogenbosch
De vraag waar onze Intergroep over hoort na te denken is:
 •   Wat kan onze intergroep gebruiken van de WSO om onze groepen beter van dienst te kunnen zijn. 
De vragen waar elke groep over hoort na te denken zijn:
 •   Welke hulp kan elke groep gebruiken van onze intergroep en van de WSO om hun fellows beter te kunnen dienen? 

 • Wat hebben jullie nodig om de groep of groepen om te kunnen groeien zodat er nieuwe meetings opgestart kunnen worden om traditie 5 beter te kunnen laten plaats vinden.
Tot aanstaande intergroep van 11 mei te Den Bosch.