Notulen Intergroepvergadering ACA Nederland en Vlaanderen

 

Datum: 29 juni 2019

Tijd: 12.30 tot 15.30 uur

Locatie: Jacob Obrechtstraat 92 te Amsterdam

 

Aanwezig: Declan, Ewoud, Daniél, Dirk, Arjan, Marc, Brigitte, Nanda (notulist) en Anouk (voorzitter)

 

§  Opening met Serenititeitsgebed in de wij-vorm

 

§  Voorlezen ‘Suggested commitment to Service’ op pag. 601 Big Red Book (BRB)

 

§  Voorstelrondje (inclusief meetingrapportages)

 

-          Dinsdagavond Amsterdam: Meeting is going good, well attended, managing financially, in relation to what is said in Suggested commitment to Service, it is good to lay position of IGR down and let the next person do service.

 

-          Gast en lid APB werkgroep: na een tijdje terug in NL, nog geen vertegenwoordiger, maar zoekt mogelijkheden om service te doen.

 

-          Zaterdagochtend Eindhoven: plannen om nieuwe meeting te starten in Peer, België. Daarover later meer. De meeting in Eindhoven is een groeiende meeting, niet alle serviceposities zijn vervuld, financieel zeker.

 

-          Webmaster: bezoekt woensdag- en zondagmeetings in Den Bosch. Zijn niet al te druk, zondag iets beter. Ook online meeting, gemiddeld ca. 7-8 aanwezigen in de online meeting.

 

-          Antwerpen: 5-7 mensen gemiddeld in de meeting, 10 vaste mensen die de meeting bezoeken. Geen stappenwerkgroep. Besloten om afdracht te doen naar Intergroep.

 

-          Zaterdagochtend Den Haag: aantal leden wisselend, van 8-10 mensen, veel serviceposities open, financieel zeker, ongeveer een maand geleden een 7e traditie naar Intergroep overgemaakt, legt positie neer na 1,5 jaar.

 

-          Woensdagavond Amsterdam: gestage groep, 3-4 tot 10 mensen, financieel gezond.

 

-          Zondagavond Amsterdam: grote groep, 10 a 12 mensen, financieel goed, afdracht aan Intergroep, moeite met vervullen serviceposities, wat andere meetings ook zullen herkennen.

 

-          Vertaalcoördinator

 

 

 

 

 

 

 

§  Goedkeuren notulen

 

Geen opmerkingen inhoud notulen. Alle pagina’s van de vorige notulen zijn goedgekeurd.

 

§  Verslaglegging Intergroepfuncties

 

Vertaalcommissie:

Team dat bezig was met folders en team dat bezig was met de vertaling van Strenghtening My Recovery zijn uitgevallen. Alleen team dat bezig is met de vertaling van Yellow Workbook is staande. Vertaalcommisssie is op zoek naar reviewers, vertalers en editors.

 

Yellow Workbook wordt aan de hand van de WSO richtlijnen vertaald. Is op dit moment in de 3e – 4e level, wat betekent dat het boek bijna af is. WSO wilt echter geen lening afgeven, omdat er andere prioriteiten zijn. Nieuwkomersboekje kan wel voor de Retraite worden uitgebracht. Daar is wel genoeg geld voor. Kosten van printen is 70ct. De winst op het boekje is 89 ct (verkoopprijs 1,50 euro). Ondanks geen lening, kunnen we wel gebruik maken van goedkope printfaciliteiten van de WSO.

 

Vraag: als ik het goed begrijp is het uitbrengen van de Yellow Workbook nu op de lange baan geschoven?

Antwoord: Yellow Workbook is bijna af, maar kwaliteit van vertaling van YWB staat voorop. Lening moet gegeven worden. Nieuwkomersboekje wordt eerst uitgebracht.

 

Vraag: hoe kom ik bij de vertaalcommisie?

Antwoord: Via de secretaris of via de vertaalcoördinator

 

Secretaris:

Laag pitje, binnenkomende emails beantwoord, vorige vergadering niet bij, agenda samengesteld.

 

Vraag  over hoe punten op de agenda komen: voorstellen aan de Intergroep moeten bij de secretaris worden ingediend.

 

Retraite commissie:

Mensen zijn nodig. Bezig workshop te organiseren.

 

Penningmeester:

Veel inschrijvingen voor Retraite. Saldo van bijna 6000 euro, maar hotelkosten zijn nog niet betaald. Voorschot van 2500 aan hotel betaald.

 

Webmaster:

Meetings aanpassen. Gekeken om nieuwe vertalingen op de website te plaatsen, maar dat is lastig omdat de vertalingen expliciet aangeven dat ze niet verder mogen worden verspreid. Webmaster heeft expliciet bevestiging van WSO nodig.

 

Input vertaalcoördinator: OPPM geeft aan dat 5 kopieën van vrije literatuur (waaronder folders, SMR etc.) vrij verspreid mogen worden. Vertaalcoördinator gaat het op de agenda zetten van de WSO. Kent verder een vrijwilliger voor het helpen met de website. Besluit gesecond. Notulist niet verder kunnen opvangen wat hier mee gebeurd is.

 

Nederlandstalige flyer wordt zsm op de website geplaatst.

 

Literatuur:

Gaat goed, nieuwe order snel nodig, Big Red Books zijn uitverkocht. Verscherping van de douane voor alles wat uit de VS komt. WSO moet aanmerken op pakket dat shipping costs betaald zijn, anders loopt het uit op een langdurige, ingewikkelde procedure.

 

Verzoek aan de literatuurpersoon: uitzoeken of er iets is veranderd in de richtlijnen van de WSO en graag uitzoeken hoe we import kunnen verbeteren.

 

Public information:

Houdt in dat bijv. instellingen informatie willen inwinnen over wat ACA inhoudt. De vraag is of deze positie gedragen wordt door de meetings? Misschien geen vraag naar deze functie; als Intergroep in het geheel meer naar fellowship toe. Voorstel om eerst huidige (open) posities te vervullen.

 

Skype Back-Up Host:

Functie houdt in dat iemand kan zorgen dat er connectie is met mensen/leden die niet aanwezig zijn. Op dit moment geen animo voor deze functie.

 

§  Overige agendapunten:

 

-          Anonimiteit van de notulen en eventuele terugroeping van oude notulen

Namen zijn openbaar in de notulen, bijv. bij instemming van nieuwe leden. Consensus is dat er geen namen in hoeven. Notulisten wisselen vaak, hoe kan anonimiteit gewaarborgd worden in de notulen?

Optie: Korte richtlijnen opstellen à alleen hoofdlijnen, geen namen, kort en krachtig?

Traditie 9: op het gebied van suggestie houden, niet te veel richtlijnen.

 

Voorstel om in aanhef wel namen te noemen en later neutraal. Aangenomen.

 

-          Addressing Predatory Behavior (APB) werkgroep

Gaat over daderschap in de fellowship. Werkgroep is gestart om te bespreken hoe er richtlijnen opgesteld kunnen worden om meetings veilig te houden. WSO heeft tijdens afgelopen Annual Business Meeting voorstel van de werkgoep goedgekeurd. De werkgroep heeft een Safety Card opgesteld, om fellows en nieuwkomers, te informeren. Dertiende stap is een precair gebied: de onveiligheid kan breed zijn, niet seksespecifiek en hoeft niet per se van seksuele aard te zijn.

 

Wat zijn de mogelijkheden:

-          Safety Card in de meeting plaatsen;

-          In business meeting bespreken;

-          Suggestie om het in format op te nemen;

-          Daniél is bereikbaar om predatory situaties anoniem te bespreken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (zie ook toegevoegde bijlage voor meer informatie en een link naar de Safety Card)

 

 

 

 

Discussie volgt na introductie en uitleg topic. O.a.: (...) gevaar kan zijn dat er een groot punt van gemaakt wordt. Het voelt groot aan om al een orgaan in te stellen om te benaderen ipv. met sponsor en fellows te bespreken. Dit zouden we binnen de tradities en de teksten die we al hebben moeten kunnen oplossen en hoe we in het algemeen met elkaar omgaan. Het hebben van de werkgroep ontslaat meetings niet van de verplichting het eerst proberen op te lossen (...)

 

Suggestie: niets over beslissen, rustig nalezen.

 

Pauze tot 14.30 uur.

 

-          Nieuwe meeting in België

Nieuwe meeting in Peer, België wordt gestart vanaf 5 augustus 2018. Lobby’en om tweede ACA’er te vinden. Op dit moment alleen 1 servicelid. Mensen in de omgeving geven aan te komen. De meeting gaat in het inloopcentrum plaatsvinden.

Wat kan de Intergroep doen?

Servicelid kan ervaring, kracht en hoop van de Intergroep gebruiken en hoopt dit uit de IG bijeenkomsten te halen.

 

-          Vragen vanuit de donderdaggroep uit Amsterdam

Degene, die dit punt heeft voorgesteld , is niet aanwezig. Doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 

-          EU Taskforce

European Committee was niet sterk genoeg om de serviceposities te vervullen. Een ander model wordt voorgesteld: Resource Clearing House. Dit is een soort informatiepunt waar groepen en Intergroepen vragen aan kunnen stellen.

 

Op 27 juli wordt een interimbestuur ingesteld in Minsk. Vraag aan alle landvertegenwoordigers om aanwezig te zijn.

 

NL landvertegenwoordiger heeft bezwaar gemaakt tegen huidige stemprocedure in EC calls. Iedereen in de calls zou stemrecht hebben, terwijl elk land 1 stem zou moeten hebben. Nederland en België horen allebei een stem te hebben in dit proces.       

 

Voorstel tot het opzetten van EU Taskforce en het ondersteunen van landvertegenwoordiger naar Minsk worden besproken.

 

Om ervoor te zorgen dat wat er op Europees niveau gebeurt meer gaat leven in de meetings en de Intergroep wordt voorgesteld en aangenomen, dat het EC verslag een vast onderdeel van de agenda wordt, net als alle andere commissieverslagen.

 

§  Agendapunten doorgeschoven naar volgende meeting:

-          Vragen vanuit de donderdaggroep uit Amsterdam;

-          Uitgave 12-stappenwerkboek (tijd, betaling in termijnen en benadering van andere drukkerijen);

-          Reiskostenvergoeding.

 

§  Datum en locatie volgende Intergroepvergadering:

25 augustus 2019 van 12.30 tot 15.30 uur

Adres: Jacob Obrechtstraat 92 in Amsterdam (Jellinekkliniek)

 

Actielijst afgelopen vergadering:
  • Verzoek aan literatuurpersoon om na te gaan hoe het zit met WSO richtlijn omtrent verzenden literatuur;
  • Vertaalcoordinator zal nagaan bij WSO of de vertaalde Nederlandse teksten zonder voorbehoud op de website mogen worden geplaatst;
  • EC-verslag wordt een vast commissierapport op de agenda.

 

 

Agendapunten, die zijn doorgeschoven naar volgende meeting:
  • Vragen vanuit de donderdaggroep uit Amsterdam;
  • Uitgave 12-stappenwerkboek (tijd, betaling in termijnen en benadering van andere drukkerijen);
  • Reiskostenvergoeding.

 
 
Datum en locatie volgende Intergroepvergadering:

25 augustus 2019 van 12.30 tot 15.30 uur
Adres: Jacob Obrechtstraat 92 in Amsterdam (Jellinekkliniek)

 
Warme groet,
Nanda