Agenda ACA intergroep NL

Skype, 8 september ’15

20u- 21:15u

 

Aanwezigen: Anouk (voorzitter), Alwine (notuliste), Krzysztof, Linda, Mary, Minne.

Afwezig met afmelding: Femke (Leiden), Matthew (webmaster).

 

Opening

Serenty prayer

 

Vaststellen definitieve agenda aca intergroep (IG)

 

ACA groepen

-Zondaggroep (Alwine): De groep is stabiel. We hebben een nieuwe penningmeester. Komende businessmeeting zal gesproken worden over de IG en financiële steun.

-Haagse groep (Krzysztof): De groep gaat goed. In Polen is het Big Book vertaald, waarschijnlijk wordt het volgend jaar geprint. Service gaat goed. Het co-sponserschap werkt goed.

-Groep Eindehoven (Mary): Zijn begonnen met 2 fellows, inmiddels opgelopen naar 6 tot 10 fellows per meeting. Vorige week waren fellows uit Antwerpen op bezoek. Zij hebben een nieuwe groep gevormd. De meeting was geweldig. Service gaat goed. Financieel gaat het wat moeilijker. De groep wil nieuwe literatuur bestellen.

-Woensdaggroep (Minne): De groep is stabiel, bestaande uit ca 8 fellows. Financieel gaat het goed. De enige servicepositie die vervuld is die van penningmeester . Ook in deze groep willen fellows graag literatuur.

-Utrechtgroep (Linda): Vertegenwoordiger is de laatste tijd niet veel geweest. In de zomer zijn er niet veel fellows geweest. Hopelijk kwam dit door de zomertijd. Momenteel weinig structuur in de groep, bijvoorbeeld geen business meetings. Financieel gaat het goed. De groep heeft besloten om in navolging van de tradities vrijwillig huur te betalen.

-Anouk: Was voorzitter van de donderdaggroep in Amsterdam. Deze groep heeft zichzelf enige tijd geleden opgeheven, in de hoop hiermee andere lijden aca-groepen in Amsterdam te steunen. Anouk is nu literatuurpersoon + penningmeester voor de IG.

 

Mededelingen

-De ACA intergroep bestaat sinds 1september drie jaar. Alwine wil hier graag even bij stil staan en spreekt de hoop uit om volgend jaar aandacht te besteden aan de verjaardag van de IG.

-Vanaf 18 september start een ACA groep in Leiden. De groep sluit zich aan bij de IG. Helaas kon Femke vanavond niet bij de vergadering aanwezig zijn.

- Tijdens de vorige IG vergadering is de vraag ter tafel gekomen of er vanuit de aca-groepen nog draagvlak is voor de intergroep?

Utrechtgroep heeft de IG altijd gesteund en was de eerste om financieel bij te dragen. De financiële steun zou misschien wat meer gestructureerd kunnen worden. Bij een volgende businessmeeting zal dit overwogen worden.

Ook bij de woensdaggroep zal (financiële) steun ter sprake komen. Het is onduidelijk wat de oude afspraken hierover zijn.

Minne vraagt zich af waar het geld van de IG aan wordt besteed? De intergroep heeft destijds van het geld in kas literatuur kunnen aanschaffen, de bankrekening betaald en een samenkomst georganiseerd ter ere van de internationale aca verjaardag. In de toekomst zal geld uitgegeven kunnen worden aan activiteiten, de website, folders, vertalingen en steun aan lijdende aca- groepen of de WSO.

Of en hoe de IG de WSO in de toekomst gaat steunen komt de volgende keer op de agenda.

De Haagse groep heeft duidelijke financieel plan, en steunt zowel de Poolse intergroep als de Nederlandse.
De Eindhoven groep heeft op dit moment geen financiële middelen. Wanneer dit wel zo is zullen zij de IG steunen. En zien graag dat de overflow naar de WSO gaat.

 

Ingekomen stukken

De intergroep heeft een e-mail van Mary gekregen waarin zij vertelde over haar weekend in Helsinki bij de Europese ACA meeting. Nu is Mary bij de vergadering aanwezig om haar verhaal te doen.

Het weekend werd gesponseerd door de Finse ACA. Tijdens het weekend waren oa de boardmembers van de WSO in Europa aanwezig + vertegenwoordiger uit 10 andere Europese landen. Het weekend bestond uit workshops, meetings, fun en bbq. Het was een mooi weekend. Mary wil graag volgend jaar weer.

Het weekend werd voor de tweede keer georganiseerd en de hoop werd uitgesproken dat het volgende jaar door Nederland wordt georganiseerd. (Agendapunt volgende keer)

De intentie is om een Europese rayon op te zetten en om structureel literatuurkorting te bedingen voor de Europese groepen.

 

Linda stelt voor dat Nederland en België gaan samenwerken. (Agendapunt volgende keer)

 

Bankrekening

Stand van zaken (Anouk):

Bankrekening NL90INGB0006475284

Huidig saldo 524,96

Vorig saldo 437,96

Volgende keer zal de literatuur apart gespecificeerd worden.

 

Literatuur

Stand van zaken (Anouk):

Nog in voorraad :

 

BRB        19

SWB        4

Daily        5

Mary: ook nieuwe groepen zouden in de toekomst gesteund moeten worden door de IG met literatuur.

Linda vraagt zich af welk literatuurmodel we kiezen. (Agenda volgende keer) via e-mail

Alwine vraagt zich af of we ondertussen weer een literatuurbestelling moeten plaatsen, aangezien het de vorige keer zolang heeft geduurd voordat we de bestelling geleverd kregen. via e-mail.

 

 

 

 

Website

 

Stand van zaken (Krzysztof): de website is op dit moment nog leeg.

Tekst (Linda): Stelt voor om de tekst te gebruiken van de WSO-site. De tekst komt uit de folder ‘ACA is..’ Wanneer er geen bezwaar is kan deze tekst gebruikt worden voor de Nederlandse website. Eerst in het Engels en later in het Nederlands. Linda heeft hulp nodig bij het vertalen. Minne stelt zich beschikbaar voor samenwerking hierin.

Vanwege tijdgebrek van de webmasters moeten de links en andere opties op de site even wachten.

Mary vraagt of er wel een meetingljist toegevoegd kan worden aan de site. Krzysztof stemt hier mee in.

Alwine stuurt meetinglijst rond, met de vraag hoe de link moet heten.

 

Serviceposities intergroep

Anouk vraagt zich af of fellows een servicepositie mogen vervullen als zij geen vertegenwoordiger van een aca-groep zijn. Over dit onderwerp is Martin C, Europees lid WSO, om advies gevraagd. Zijn reactie:

As we always say when we answer, you are autonomous, so you can see what your group conscience decides.

As far as I know, there is no requirement to be a representative of a group. The treasurer is a Dutch member of ACA, so my view is she qualifies. I know in my home intergroup we have more than 1 Trusted servants from the same meeting.

The Traditions talk of being self-supporting: this would mean if she wasn't going to a meeting that would be different, but she is, so it looks OK.”

 

Ook Mary is van mening dat je deel van de IG kan zijn zolang je naar aca meeting gaat, je hoeft geen vertegenwoordiger te zijn van een groep.

 

 

w.v.t.t.k

 

Krzysztof vraagt of we nog onderwerpen voor de ABC hebben?

De groep besluit zich momenteel te richten op de Nederlandse groepen/intergroep.

 

Linda: vertel het voort en steun ACA Leiden

De startdatum is 18 september, tijd van 19.30-20.30

 

Adres: Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden

 

Topics: the solution and the laundry list.

 

Mary vraagt welke serviceposities er binnen de IG vervult zijn?

Anouk: penningmeester en literatuurpersoon

Linda: back-up penningmeester

Kristof: webmaster

Matthew: webmaster

Linda: host

Het voorzitterschap rouleert.

De groep vraagt zich af of Daniel nog bereid is om aan de vertaling van de aca teksten te werken. Reactie Daniel:

Enkel dit, als er literatuur vertaald is / wordt is het nog niet klaar voor gebruik binnen de groepen. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Dus: Easy does it en One Step at the time...”

 

Notulen: in Nederlands.

Adres Nederlandse website aca: adultchildren.nl

 

Afsluiting/ Promises

ACA serenty prayer

 

 

De data voor de rest van 2015 zijn:

 

maandag 12 oktober (voorzitter Linda)

dinsdag 10 november (voorzitter Matthew of Minne?)

maandag 14 december (voorzitter Femke?)