Agenda

 Spoedvergadering ACA NL-BE 24 juli 2019

Zegt het voort, deelt het rond!

 

1)      Rondvraag wat aanwezige GSR’s  zich kunnen herinneren omtrent benoeming en reiskostenvergoeding.

 

2)      de benoeming, suggesties en Wetgeving

         a)  van de persoon op naam als IG-Rep volgens notulen den Bosch 2018, den Bosch 2019, Amsterdam 2019;

         b)   Taakomschrijvingen BrB, - N.B. zijn er taakomschrijvigen van grote Steden als London en New York waar men

              in 1 stad al meerdere IGs heeft?

         c)  Verenigingsrecht volgens Burgerlijk Wetboek.

3) Rondvraag alle aanwezigen

 

4)      Stemronde omtrent verzoek tot afgeven administratieve verklaring.

 

 

 

Aanmelden voor Skype:

http://www.skype.com/nl/download-skype/skype-for-computer/

• Om deel te nemen aan de meetings stuur je via Skype een contact verzoek naar arjan_felix

• Links bovenin je scherm van Skype is een zoekbalk.

Klik deze aan en vul “arjan_felix” in. Skypeadres: live:arjan_felix

• Omdat dit nog geen contact van je is, verschijnt de zoekoptie onder de zoekbalk

“zoek in alle personen op Skype”, klik deze aan en dan zal het contact verschijnen.

• Klik deze aan en kies in het rechter vak de optie “toevoegen aan contactpersonen”

en vervolgens verzenden.

• Nadat live:arjan_felix jou heeft geaccepteerd, kun je ingebeld worden als je aangeeft

( in het chatgedeelte ) mee te willen doen in de meeting,

• Je wordt vanzelf ingebeld.

Ga a.u.b. niet zelf bellen.

Heb je nog vragen over de meeting, stel deze dan ook meteen.

 

- Bij binnenkomst verzoeken wij je microfoon op “mute” te zetten.

Hallo allemaal, Dit bericht is afkomstig van Marc, jullie groepsvertegenwoordiger van de Intergroep (IG-Rep) naar de World Service Organisation (WSO) en het European Committee (EC) en Arjan, Webmaster ACA NL-BE. Verspreid dit a.u.b. onder uw groepsleden.

  Spoedvergadering ACA NL-BE 24 juli 2019

Zegt het voort, deelt het rond!

 

Inleiding:

A. Spoedaanvraag Intergroep (IG) vergadering voor 24 juli 19:00 via Skype. Spoed vanwege de EC businessmeeting te Minsk die 27 juli 2019 aanstaande wordt gehouden waardoor de aanvraag van door WSO te verstrekken onkostenvergoeding niet kan wachten op de volgende reguliere IG vergadering.

B. Het verkrijgen van een administratieve bevestiging voor WSO, van benoeming tot groepsvertegenwoordiger van de Intergroep (IG-Rep) naar WSO (waarbij momenteel nog inbegrepen vertegenwoordiging naar EC in oprichting) ;

C. Alsmede een verklaring van onvermogen van onze Intergroup Netherlands (IG) om een onkostenvergoeding van de IG-Rep naar Minsk d.d. 27 juli 2019 te verstrekken.

 

Agenda

1)      Rondvraag wat aanwezige GSR’s  zich kunnen herinneren omtrent benoeming en reiskostenvergoeding.

 

2)      de benoeming, suggesties en Wetgeving

         a)  van de persoon op naam als IG-Rep volgens notulen den Bosch 2018, den Bosch 2019, Amsterdam 2019;

         b)   Taakomschrijvingen BrB, - N.B. zijn er taakomschrijvigen van grote Steden als London en New York waar men

              in 1 stad al meerdere IGs heeft?

         c)  Verenigingsrecht volgens Burgerlijk Wetboek.

3)      Rondvraag alle aanwezigen

 

4)      Stemronde omtrent verzoek tot afgeven administratieve verklaring.

 

 

Uitleg

Het EC heeft voor haar declaratie bij de WSO een bevestiging nodig van het feit dat ik, Marc, de IG-Rep ben alsmede een bevestiging dat de IG niet voldoende in kas heeft om de reis naar Minsk te vergoeden. Hiervoor heeft de EC een administratieve bevestiging nodig van:

  1. de benoeming van de persoon op naam als IG-Rep;
  2. verklaring van onvermogen om de reiskostenvergoeding vanwege de Intergroup Netherlands IG# 598 te verstrekken.

 

Het gaat hier om puur administratieve bevestiging van twee al genomen besluiten, niet om nieuwe besluiten. M.a.w. dit hoeft niet met alle groepsvertegenwoordigers van de IG besproken te worden. Een administratieve bevestiging kan worden gegeven door de penningmeester en voorzitter. De IG-Penningmeester en IG-Secretaris (tevens waarnemend voorzitter IG vergadering 29 juni) wensen hierover in een reguliere IG vergadering besluit te nemen. Echter die is pas eind augustus en zou een maand te laat zijn. Dit komt neer op een verkapte weigering, zelfs al zouden zij dat goed bedoelen. Zij zijn wel degelijk op de hoogte van het feit dat dat te laat zou zijn. De taak van de IG-Rep is om maandelijks de EC businessmeeting bij te wonen, die veelal telefonisch zijn. Ook andere, ad hoc georganiseerde, EC meetings dienen bijgewoond te worden. De kosten voor het bijwonen van de meetings mogen officieel gedeclareerd worden bij de IG-Penningmeester, zie BRB 599 en de OPPM. Voor een volledige beschrijving van de taken van een IG-Rep, zie BRB blz. 600. Sinds juni 2018 bekleed ik, Marc, de functie van IG-Rep. In de IG 29 juni 2019 is gesteld (met algemene instemming), dat de IG niet voldoende in kas heeft.

Op 27 juli 2019 aanstaande is er een live EC business meeting te Minsk. Het bijwonen van deze meeting is, zoals gezegd, een taak die bij de functie van IG-Rep hoort. Indien er voldoende geld beschikbaar is hoort de Intergroep deze onkosten te vergoeden. Hierover kan niet onderhandeld worden: deze regel geldt voor alle Anonymous Twaalf Programma’s vanwege de

onafhankelijkheid. De IG heeft besloten dat er onvoldoende in de kas zit. Echter WSO en EC willen dat ikzelf, Marc, lijfelijk aanwezig ben. Nota bene dit geld voor mijzelf en twee andere personen uit Europa, niet voor alle andere IG-Reps. Om reden daarvan heeft de WSO geld beschikbaar gesteld voor het EC in oprichting om deze IG-Reps waarvan aanwezigheid speciaal verlangd is, in de gelegenheid te stellen om de reis alsnog te maken. Vanwege de spoed kwestie is het niet mogelijk te wachten tot volgende IG vergadering. Daardoor deze aanvraag om aanstaande woensdag 24 juli om 19:00 een Skype meeting te houden.

Ik heb deze brief opgesteld samen met de IG-Webmaster en hij gaat de Skype meeting hosten, Skypeadres: live:arjan_felix.

 

In liefde volle dienstverlening,

Marc, Intergroep Representative en Vertaalcoördinator, en

Arjan, Intergroep Webmaster

 

 

Aanmelden voor Skype:

http://www.skype.com/nl/download-skype/skype-for-computer/

• Om deel te nemen aan de meetings stuur je via Skype een contact verzoek naar arjan_felix

• Links bovenin je scherm van Skype is een zoekbalk.

Klik deze aan en vul “arjan_felix” in. Skypeadres: live:arjan_felix

• Omdat dit nog geen contact van je is, verschijnt de zoekoptie onder de zoekbalk

“zoek in alle personen op Skype”, klik deze aan en dan zal het contact verschijnen.

• Klik deze aan en kies in het rechter vak de optie “toevoegen aan contactpersonen”

en vervolgens verzenden.

• Nadat live:arjan_felix jou heeft geaccepteerd, kun je ingebeld worden als je aangeeft

( in het chatgedeelte ) mee te willen doen in de meeting,

• Je wordt vanzelf ingebeld.

Ga a.u.b. niet zelf bellen.

Heb je nog vragen over de meeting, stel deze dan ook meteen.

- Bij binnenkomst verzoeken wij je microfoon op “mute” te zetten.

Writers should have research skills in order in order to produce supreme quality academic papers. Essay authoring services won't earn any difference in the capability to publish. When you are finished with the purchase form, the application will figure out the overall price for your purchase, taking into account the information that you have given.

Our custom writing service is entirely ethical and supplies busy students with fantastic resources for their assignments. There are a lot of reasons why you must prefer our services. Picking the top rated company providing services at inexpensive rates is not so big thing.

Finding the Best Essay Writers

Students should first check this site out determine the type of pay to write essay services are provided by a company till they buy them. Online writing services are an excellent aid to students wishing to exceed in academic subjects. The economical essay posting solution can help you to provide you a bit of thought for which you require for your higher scientific studies.

Knowing the significance of each chance and taking advantage of it requires a knowledgeable and judgmental eye. Any moment you be prepared to compose an exceptional university or college-levels essay, you may want to commit persistence to the activity. Everybody wants to be prosperous in life.

With time, you're going to be in a position to create a writing style that's both exceptional and impressive. Due to how our writing crew is really large, we can offer academic assistance with nearly every topic conceivable. The thing with http://bauruflex.com.br/uncategorized/the-ultimate-best-custom-writing-trick/ writing is that it's a proficiency.

You can get in touch with your writer through our support department should you need to specify some vital points to get your work more customized. So far as the students are involved, writing a research paper is among the toughest and frustrating endeavor in their opinion. As an example, our research paper writing service has a mixture of ex-professors, published authors.

The War Against Essay Writers

Topic Generator by Custom Writing will permit you to look for a catchy topic for your paper by picking out the kind of assignment and its subject. Companies like ours give them with the help they need. Regardless of what genre you would like Business Studies, Microeconomics, Business Management and Financial Accounting, we're here to serve your needs.

You might desire the rest of your faculty papers. Harris and the Purdue Writing Lab launched its OWL on the internet in 1995, which makes it one of the very first OWLs on the web. Students don't will need to compose the perfect composition in 1 draft.

So in case you have an essay assigned that you will need help with, you can purchase essay online cheap from us. One, we apply an extremely careful go to website collection of our writers. Some essay writers fail just because they want quality writings of which they don't understand where they're expected to begin their writings.

It's possible to get affordable essay writers who will deliver wonderful benefits in virtually no time. There are a few unspoken rules, however, such as that an essay needs to be short and ought to express personal ideas. If you would like to use our essays cost-effective producer, it's simple to pay for right away just by hitting the preference.

You should understand is that there's no guarantee that you will discover ideal writer the very first time you will use a custom writing service. The intent of looking at excellent essays isn't to rewrite them. The normal pursuits that are carried out for the other essay online tasks like research that is efficient to support the paper must be run.

Truly being native British lecturer is obligatory for practically any essay writer within your agency. So should you need to employ college essay writer online, we're just the people that you will need to contact. While it's true that there are a few excellent writers in college some find it extremely tricky to write.

Students need to be careful since there are some pay to write essay businesses that aren't genuine. Conversely, you might not be charged the extra fee, in the event the writer you request has been downgraded. All the buy essay deadlines are satisfied in our company.

Writing professional papers isn't a work for virtually any essay company. The paper is going to be detailed with superior language used that can be readily followed by the reader. Essay writing companies need to have plagiarism detection soft wares to make sure that papers supplied to learners are original.

There aren't any geographical barriers to our expert services. Australian customized essay writing services from Edubirdie is prepared to fulfill your paper in. You can also utilize Bookwormlab service.