Call for Loving Parent Shares

Agenda

 Spoedvergadering ACA NL-BE 24 juli 2019

Zegt het voort, deelt het rond!

 

1)      Rondvraag wat aanwezige GSR’s  zich kunnen herinneren omtrent benoeming en reiskostenvergoeding.

 

2)      de benoeming, suggesties en Wetgeving

         a)  van de persoon op naam als IG-Rep volgens notulen den Bosch 2018, den Bosch 2019, Amsterdam 2019;

         b)   Taakomschrijvingen BrB, - N.B. zijn er taakomschrijvigen van grote Steden als London en New York waar men

              in 1 stad al meerdere IGs heeft?

         c)  Verenigingsrecht volgens Burgerlijk Wetboek.

3) Rondvraag alle aanwezigen

 

4)      Stemronde omtrent verzoek tot afgeven administratieve verklaring.

 

 

 

Aanmelden voor Skype:

http://www.skype.com/nl/download-skype/skype-for-computer/

• Om deel te nemen aan de meetings stuur je via Skype een contact verzoek naar arjan_felix

• Links bovenin je scherm van Skype is een zoekbalk.

Klik deze aan en vul “arjan_felix” in. Skypeadres: live:arjan_felix

• Omdat dit nog geen contact van je is, verschijnt de zoekoptie onder de zoekbalk

“zoek in alle personen op Skype”, klik deze aan en dan zal het contact verschijnen.

• Klik deze aan en kies in het rechter vak de optie “toevoegen aan contactpersonen”

en vervolgens verzenden.

• Nadat live:arjan_felix jou heeft geaccepteerd, kun je ingebeld worden als je aangeeft

( in het chatgedeelte ) mee te willen doen in de meeting,

• Je wordt vanzelf ingebeld.

Ga a.u.b. niet zelf bellen.

Heb je nog vragen over de meeting, stel deze dan ook meteen.

 

- Bij binnenkomst verzoeken wij je microfoon op “mute” te zetten.

Hallo allemaal, Dit bericht is afkomstig van Marc, jullie groepsvertegenwoordiger van de Intergroep (IG-Rep) naar de World Service Organisation (WSO) en het European Committee (EC) en Arjan, Webmaster ACA NL-BE. Verspreid dit a.u.b. onder uw groepsleden.

  Spoedvergadering ACA NL-BE 24 juli 2019

Zegt het voort, deelt het rond!

 

Inleiding:

A. Spoedaanvraag Intergroep (IG) vergadering voor 24 juli 19:00 via Skype. Spoed vanwege de EC businessmeeting te Minsk die 27 juli 2019 aanstaande wordt gehouden waardoor de aanvraag van door WSO te verstrekken onkostenvergoeding niet kan wachten op de volgende reguliere IG vergadering.

B. Het verkrijgen van een administratieve bevestiging voor WSO, van benoeming tot groepsvertegenwoordiger van de Intergroep (IG-Rep) naar WSO (waarbij momenteel nog inbegrepen vertegenwoordiging naar EC in oprichting) ;

C. Alsmede een verklaring van onvermogen van onze Intergroup Netherlands (IG) om een onkostenvergoeding van de IG-Rep naar Minsk d.d. 27 juli 2019 te verstrekken.

 

Agenda

1)      Rondvraag wat aanwezige GSR’s  zich kunnen herinneren omtrent benoeming en reiskostenvergoeding.

 

2)      de benoeming, suggesties en Wetgeving

         a)  van de persoon op naam als IG-Rep volgens notulen den Bosch 2018, den Bosch 2019, Amsterdam 2019;

         b)   Taakomschrijvingen BrB, - N.B. zijn er taakomschrijvigen van grote Steden als London en New York waar men

              in 1 stad al meerdere IGs heeft?

         c)  Verenigingsrecht volgens Burgerlijk Wetboek.

3)      Rondvraag alle aanwezigen

 

4)      Stemronde omtrent verzoek tot afgeven administratieve verklaring.

 

 

Uitleg

Het EC heeft voor haar declaratie bij de WSO een bevestiging nodig van het feit dat ik, Marc, de IG-Rep ben alsmede een bevestiging dat de IG niet voldoende in kas heeft om de reis naar Minsk te vergoeden. Hiervoor heeft de EC een administratieve bevestiging nodig van:

  1. de benoeming van de persoon op naam als IG-Rep;
  2. verklaring van onvermogen om de reiskostenvergoeding vanwege de Intergroup Netherlands IG# 598 te verstrekken.

 

Het gaat hier om puur administratieve bevestiging van twee al genomen besluiten, niet om nieuwe besluiten. M.a.w. dit hoeft niet met alle groepsvertegenwoordigers van de IG besproken te worden. Een administratieve bevestiging kan worden gegeven door de penningmeester en voorzitter. De IG-Penningmeester en IG-Secretaris (tevens waarnemend voorzitter IG vergadering 29 juni) wensen hierover in een reguliere IG vergadering besluit te nemen. Echter die is pas eind augustus en zou een maand te laat zijn. Dit komt neer op een verkapte weigering, zelfs al zouden zij dat goed bedoelen. Zij zijn wel degelijk op de hoogte van het feit dat dat te laat zou zijn. De taak van de IG-Rep is om maandelijks de EC businessmeeting bij te wonen, die veelal telefonisch zijn. Ook andere, ad hoc georganiseerde, EC meetings dienen bijgewoond te worden. De kosten voor het bijwonen van de meetings mogen officieel gedeclareerd worden bij de IG-Penningmeester, zie BRB 599 en de OPPM. Voor een volledige beschrijving van de taken van een IG-Rep, zie BRB blz. 600. Sinds juni 2018 bekleed ik, Marc, de functie van IG-Rep. In de IG 29 juni 2019 is gesteld (met algemene instemming), dat de IG niet voldoende in kas heeft.

Op 27 juli 2019 aanstaande is er een live EC business meeting te Minsk. Het bijwonen van deze meeting is, zoals gezegd, een taak die bij de functie van IG-Rep hoort. Indien er voldoende geld beschikbaar is hoort de Intergroep deze onkosten te vergoeden. Hierover kan niet onderhandeld worden: deze regel geldt voor alle Anonymous Twaalf Programma’s vanwege de

onafhankelijkheid. De IG heeft besloten dat er onvoldoende in de kas zit. Echter WSO en EC willen dat ikzelf, Marc, lijfelijk aanwezig ben. Nota bene dit geld voor mijzelf en twee andere personen uit Europa, niet voor alle andere IG-Reps. Om reden daarvan heeft de WSO geld beschikbaar gesteld voor het EC in oprichting om deze IG-Reps waarvan aanwezigheid speciaal verlangd is, in de gelegenheid te stellen om de reis alsnog te maken. Vanwege de spoed kwestie is het niet mogelijk te wachten tot volgende IG vergadering. Daardoor deze aanvraag om aanstaande woensdag 24 juli om 19:00 een Skype meeting te houden.

Ik heb deze brief opgesteld samen met de IG-Webmaster en hij gaat de Skype meeting hosten, Skypeadres: live:arjan_felix.

 

In liefde volle dienstverlening,

Marc, Intergroep Representative en Vertaalcoördinator, en

Arjan, Intergroep Webmaster

 

 

Aanmelden voor Skype:

http://www.skype.com/nl/download-skype/skype-for-computer/

• Om deel te nemen aan de meetings stuur je via Skype een contact verzoek naar arjan_felix

• Links bovenin je scherm van Skype is een zoekbalk.

Klik deze aan en vul “arjan_felix” in. Skypeadres: live:arjan_felix

• Omdat dit nog geen contact van je is, verschijnt de zoekoptie onder de zoekbalk

“zoek in alle personen op Skype”, klik deze aan en dan zal het contact verschijnen.

• Klik deze aan en kies in het rechter vak de optie “toevoegen aan contactpersonen”

en vervolgens verzenden.

• Nadat live:arjan_felix jou heeft geaccepteerd, kun je ingebeld worden als je aangeeft

( in het chatgedeelte ) mee te willen doen in de meeting,

• Je wordt vanzelf ingebeld.

Ga a.u.b. niet zelf bellen.

Heb je nog vragen over de meeting, stel deze dan ook meteen.

- Bij binnenkomst verzoeken wij je microfoon op “mute” te zetten.